BNV

Abakan Türkleri Kimlerdir?

Abakan Türkleri (Hakaslar) kimleri kimlerdir? Abakan Türkleri hakkında bilmek istedikleriniz. Meraklısına Abakan Türkleri üzerine bilgiler.

Abakan, Rusya’da yaşamakta olan türk kavimlerinden bir grubun adıdır.

Güneyde, Sayan dağları ve Tayga ormanlarıyla çevrilen Abakan-Yenisey kıyılarında yaşayan bu Türkler şimdiye kadar değişik adlarla anılmışlardır: Minusinsk Tatarları veya Abakan Tatarları gibi. Şimdi resmî olarak Hakas diye anılıyorlar.

Yenisey’e dökülen Abakan ırmağıyla Obi nehri arasında yayılan Abakan Türklerine dahil boylar şunlardır: Kaş, Koybal, Sagay, Kanıasin, Beltir, Şor, Kızılkaya, Aba, Kızıl, Tuba, Kiierik.

Abakanlılar kısmen kulübelerde, kısmen de kayın ağacı kabuğundan yapılmış “yurt” larda yaşarlar. Ziraatle uğraşırlar. Fakat çok ilkel şartlarla ziraat yaparlar; tarlaları çapa ile değil “sala” dedikleri bir nevi sapanla işlerler. Çavdar, buğday ve arpa ekerler.

At, inek, koyun beslerler, örf ve âdet bakımından Altaylı Türklere benzerler. Erkek elbiseleri Ruslarınki gibidir, kadınlarınki farklıdır; saçlarına çeşitli süs eşyası takarlar, genç kızların Anadolu yörükleri gibi onbeş-yirmi örgülü belikleri vardır. Evlenmelerde kız beğenme, kız isteme, kalın ödenmesi, düğün ve düğün ziyafetleri gibi merasimler vardır. Gelin (kalın) kaçırılarak oğlan evine getirilir. Kalın, bundan sonra kız tarafına ödenir. Eğer evli kadın koca­sını terk ederse, kadının akrabaları kalını oğlan tarafına öderler. Doğan çocuklara es­ki âdetlere göre ad verilir. Altı aylıkken idarî baskıyla çocuk vaftiz edilir ve bir hıristiyan ismi alır. Fakat günlük ha­yatta bu isim kullanılmaz.

Abakan Türkleri Ruslara karşı hıristiyan görünürler, aslın­da Şaman dininin akidelerine göre hareket ederler, ölülerine elbise giydirip tahta san­dıklara koyarlar. Mezara, giyecekleri ve a­tının eğeri ile birlikte gömerler, ölünün gömülmesinin üç, yirmi, kırk ve yüzüncü günlerinde çeşitli tören ve ziyafetler düzen lenir. Kırkıncı gün merasiminde ölenin atı kesilir, eti yenir, başı da bir mızrağa geçirilerek mezarın başına dikilir.