BNV

Cüzzam (Lepra) Hastalığı Nedir?

Cüzzam (Lepra) hastalığı nedir? Cüzzam hastalığu hakkında bilmek istedikleriniz, meraklısına cüzzam üzerine bilgiler bu yazıda…

Cüzzam ya da Lepra Hansel basilinin sebep olduğu bulaşıcı deri hastalığıdır.

Hansen basili Koch basiline (verem mikrobu) çok yakın özellikler taşır; bundan ötürü bu hastalıklardan her biri için bulunan yeni tedavi usulleri, ço­ğu zaman her ikisinde birden denenir. Cü­zzamın kuluçka devri, çok yavaş olduğu için senelerce sürebilir.

Üç çeşit cüzzam vardır. Lepramlı cüzzam tipi, sızıntılı lepramlarla kabarık lekelerin diğer mukoza bozukluklarıyla birlikte, özellikle yüzde yerleşmesi şeklindedir; yüzdeki bozuk mukozalar bulaşma aracıdır; mikroskopla bakıldığında, hasta dokular içinde çok sayıda Hansen basili toplulukları görülür.

Tüberkülozumsu cüzzam’da (T tipi) şişkin lekelerle sızıntılı kabarcıklardan meydana gelir; bu kabarcıkların üzerine camla bas­ tırıldığı zaman deri veremini andırır ta­necikler göze çarpar. Fakat mikroskopla ne burunda, ne de dokularda Hansen basili bulunmaz.

Sinir cüzzamı, sinirlerin hastalanmasından ileri gelir (nevritler, polinevritler); kas atrofilerine, yaralara ve bundan önceki tip­ lerde olduğu gibi çoğu zaman önemsiz deri bozukluklarına yol açar.

Milâttan bin beş yüz yıl önce Mısır ve Hindistan’da vardı; eski yu­nanlılarla araplarda bu hastalığı biliyor­lardı. Cüzzam, roma ordularıyla Avrupa’ya geçti, özellikle Haçlı seferleri sırasında korkunç şekilde yaygınlaştı. Daha XII. yy. da, pek çok cüzzamlı asilzade, özellikle Ku­düs dolaylarında serbestçe ve hiçbir kısın­tıya uğramadan gezip dolaşıyordu.

Hastalık yayıldıkça cüzzamlılar, toplumdan uzaklaş­tırıldılar. Aralarında apayrı bir toplum meydana getirdiler. Sağlıklarıyle beraber mal ve mülklerini de kaybetmişlerdi. Cü­zzamlıları toplayıp barındıran birçok ku rum vardı (miskinhaneler); ama bunların amacı cüzamlıları tedavi etmekten çok belli bir yere toplamaktı. Herkesçe hor görülen, düşmanlık duyulan cüzamlılar çıngırak ça­larak varlıklarını bildirirler ve genel bina­lara giremezlerdi.

Paryalar gibi sadaka ile geçinirler, bazen büyücülükle suçlanarak halkın hışmına uğrarlardı. XV.yy.ın son­larına doğru hastalık Avrupa’da azaldığı için cüzzamlılar yeniden kamu haklarına kavuştular. Bu arada “sahte cüzzamlılar” da miskinhanelerin konukluğundan yarar­landılar.

Bugün başlıca cüzzam bölgeleri Güney Çin, Çinhindi, Hindistan, Orta Afri­ ka ve Güney Amerika’dır. Çeşitli Batı ve Orta Afrika ülkelerinde, Madagaskar, Ye­ni Kaledonya, Güyana ve Antiller’de de oldukça fazla cüzamlı bulunur. Bütün dün­ada 2,5 milyon, Türkiye’de ise 25 000 cü­zzamlı bulunduğu tahmin edilmektedir.

Cü­zzam artık tedavi edilebilir bir hastalıktır.