Ali Müfit Gürtuna Tag

Cumhuriyet döneminden itibaren İstanbul'da kimler Belediye Başlanlığı yapmıştır? Belediye başkanları listesini meraklısı için hazırladık. İstanbul Belediye Başkanlığı Genel Tarihçesi Cumhuriyet ilan edildiğinde İstanbul’da yerel yönetici olarak Haydar Bey (Yuluğ) görev yapıyordu. Valilikle İstanbul kent hizmetlerini birleştiren 1930 tarihli Belediye Kanunu ile şehremaneti son buldu ve şehremini