yetenek Tag

Arapça "lyk" kökünden gelen liyakat sözcüğü, "layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk" anlamına gelmektedir. Aynı zamanda "yeterli, yetenek" anlamına da gelir. Son zamanlarda siyasette, kamu kurumlarında, özel sektörde "Yönetimde liyakat esas alınmalıdır" sözlerini çok duyuyoruz. Burada "Yönetime işiyle layıkıyla yapan/ yetenekli insanların