BNV

Filografi Nedir? Filografi Nasıl Yapılır?

Filografi, tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir el sanatıdır.

Filografi bazı görüşlere göre Orta Doğu’da doğmuş ve Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar yayılmış ancak yapımının zor olduğu düşüncesiyle yok olmaya yüz tutmuştur.

Filografide, belirli örgü teknikleri kullanılarak hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar hâlinde meydana getirilebilmektedir.

Filografi, çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik görünüm kazandırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sanat ile belli örgü teknikleri kullanılarak, pek çok çalışma pano haline getirilebilmektedir.

Filografi sanatında kullanılan malzemeler; 12 mm ya da 17 mm kalınlığında sunta, koyu renkli kadife, deri ya da pelüş kumaş, başsız cam çivisi, tel örmede kullanılan orta boy çuvaldız iğnesi, renkli bobinaj teli, gümüş ya da sarı renkli yaldız boya, zımba makinesi, toz alma fırçası, çerçeve, ufak boy kargaburun, yan keski ve tornavidadır.

Filografi yaparken ilk olarak; kullanılacak kumaş seçilerek suntanın üzerine yerleştirilir ve öncelikle uzun kenar zımbalanır. Uzun kenarın karşı kenarı da sunta üzerinde gerilerek tutturulur. Bezin gevşek olmaması çok önemlidir. Diğer kenarlar için de aynı işlem uygulanır. Kumaşın suntanın arkasından zımbalanmaması gereklidir çünkü bu şekilde panonun arka yüzeyinde temiz bir görüntü elde edilemez. Pano bittikten sonra yapılan çerçeveleme işlemi ile kenarlardaki kötü sayılabilecek görüntüler giderilecektir.

Filografi Nedir? Filografi Nasıl Yapılır?

Bütün kenarların zımbalama işlemi bittikten sonra seçilen suntanın ölçülerine uygun olarak, kullanılacak model fotokopi İle büyütülmektedir. Sunta seçiminde preslenmiş kavak tercihi, hem çalışma hem taşıma açısından kolaylık sağlamaktadır.

Suntanın üzerine gerilen kumaşların renkleri de büyük önem taşımaktadır. Kumaş koyu renkli olmalı ya da en azından koyu renkler ağırlık taşımalıdır. Açık renk üzerine yapılan çalışmalarda modelin görüntüsü zayıf durmaktadır.

Filografi sanatı bütün modelleri uygulama fırsatı veren bir sanat dalı olması sebebiyle, model seçmek gibi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Hat sanatı, amblemler, manzara resimleri, minyatürler, çiçek desenleri, çizgi film karakterleri vb. konular bu sanatta rahatlıkla kullanılmaktadır.

Filografi sanatında kullanılan malzemeler; 12 mm ya da 17 mm kalınlığında sunta, koyu renkli kadife, deri ya da pelüş kumaş, başsız cam çivisi, tel örmede kullanılan orta boy çuvaldız iğnesi, renkli bobinaj teli, gümüş ya da sarı renkli yaldız boya, zımba makinesi, toz alma fırçası, çerçeve, ufak boy kargaburun, yan keski ve tornavidadır.

Bu sanatta kullanılan çivilerin madeni demir olması, paslanma durumuyla karşı karşıya kalınmasını önlemektedir. Doğru bir sonuç İçin çekiç ağırlığının 200-250 gr olmasına dikkat edilmelidir. Çakılacak panonun çivileri resmin ortasından başlanarak kenarlara doğru yayılmalıdır. Çakma işlemi bitikten sonra çiviler, yaldızla boyanmaktadırlar kİ deforme olmaları engellenebilsin.

Bu sanattaki bir diğer incelik İse; boyanın fotokopi kağıdının boşlukları arasından kumaşın üzerine geçmemesi için çivilerin yatay biçimde boyanmasıdır. Pano dikey pozisyonda hafifçe yapan kişiye eğimli durmalıdır. Ardından altta kalan model kağıdı iğne ile temlzlenmektedir. Teller önce dolgu, sonra seçilmiş olan teknikle çivilerin arasından geçirilmekte ve tablonun hatları belirginleşmeye başlamaktadır.

Çıkış yeri Ortadoğu olarak bilinen bu sanat, tüm dünyada yapılmaktadır. Ancak Türkiye’de bazı okullardaki dersler ile hapishanelerdeki ufak çaplı çalışmalar dışında, ne bir eğitim ne de bir üretim alanı bulunmamaktadır.