BNV

s

Liyakat Ne Demek?

Arapça “lyk” kökünden gelen liyakat sözcüğü, “layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda “yeterli, yetenek” anlamına da gelir.

Son zamanlarda siyasette, kamu kurumlarında, özel sektörde “Yönetimde liyakat esas alınmalıdır” sözlerini çok duyuyoruz. Burada “Yönetime işiyle layıkıyla yapan/ yetenekli insanların gelmesi” gerektiği vurgulanmaktadır. Üzerine bırakılan bir işi yapabilme kabiliyeti ya da o işe layık olma seviyesi olarak da tanımlayabiliriz liyakatı.

Liyakatı belirleyen öğeleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Kişinin önceki görevlerindeki deneyimleri
  • Almış olduğu akademik eğitimi
  • İş performansı
  • Görevlendirildiği işle ilgili bilgi ve becerisi
  • Çalışma ortamında kurum kültürüne uyum
  • İş arkadaşları ve sosyal çevresiyle iletişim kurabilme yeteneği.